KOMPANIA JONË

Terrastone Kosova si një nga fabrikat më inovative dhe më të avancuara, është fabrika e vetme e cila për herë të parë në Kosovë sjell një linjë prodhimi automatike në përputhje me standardet më të fundit në prodhimin e Mermerit, Granitit dhe të gjithë gurëve natyralë.

Duke marrë parasysh pozicionin e saj gjeografik, kapacitetet prodhuese, sistemin linear të prodhimit automatik, kompania fokusohet në promovimin e eksporteve në Kosovë dhe ofrimin e produkteve me cilësi të lartë për tregun vendas dhe ndërkombëtar, duke lehtësuar përmbushjen e nevojave të tregut në aspektin e logjistikës, cilësisë dhe aksioneve.

Përveç furnizimit me cilësi të lartë dhe një larmi mermeri, graniti dhe guri, të caktuar për klientët në të gjithë botën, me strukturën e tanishme të avancuar organizative dhe nivelin e lartë të teknologjisë dhe stokut, ajo siguron një zgjidhje afatgjatë për të gjithë klientët. Shtrirja e veprimtarisë së Terrastone Kosova mbulon të gjitha aspektet nga guroret, prerjet, përpunimet dhe faza përfundimtare deri tek paketimi dhe shpërndarja e pllakave të gatshme. Terrastone Kosova eksporton produkte me cilësi të lartë që përfshihen në pothuajse 20 vende të ndryshme, si Amerika, Lindja e Mesme, Evropa, Azia Qendrore dhe Lindja e Largët.

Për të gjitha grupet që merren me këtë fushë, është e rëndësishme të nënvizohet se Kompania Terrastone Kosova ka linjën më bashkëkohore të prodhimit të instaluar nga kompania lider botërore BRETON dhe PROMETEC, është e teknologjisë më të fundit, prodhim i vitit 2020.

Kompania ka dy gurore guri në Shqipëri, duke mundësuar nxjerrjen e lëndës së parë të mermerit dhe kanë një efikasitet në kapacitetin vëllimor, cilësi të garantuar dhe çmime konkuruese brenda vendit dhe eksport.

Sipas teknologjisë më të fundit, kapacitetet prodhuese janë në një nivel të lartë, duke mundësuar përmbushjen e kërkesave për të gjithë klientët dhe duke nxitur kompaninë të përqëndrohet në eksportimin e produkteve në të gjithë tregun global.

Pika kryesore e fuqishme e kompanisë është se bazuar në guroret e gurit që zotëron, për të sjellë në treg lloje të ndryshme të mermerit, granitit dhe gurit natyror, të cilat do të ndihmojnë në plotësimin e kërkesave të klientëve, duke kombinuar cilësinë me dizajnin. Ne jemi të gatshëm t’u sjellim klientëve furnizim me mermer, granit dhe gurë natyrorë në pllaka, blloqe dhe të prera në madhësi sipas kërkesave të klientit. Kjo strategji ka ndihmuar kompaninë të zgjerojë kapacitetet e saj në mbarë botën duke ofruar një organizatë të specializuar të logjistikës dhe transportit sipas nevojave të klientëve.

MISIONI!

Misioni i Terrastone Kosova shpk, shkon përtej prodhimit dhe shitjes së Granitit, Mermerit dhe Gurit Natyror. Si një ekip profesional, ne synojmë të maksimizojmë dhe ruajmë kënaqësinë e klientëve tanë. Për më tepër, ne synojmë të përdorim sa më mirë burimet natyrore të vendit tonë dhe të japim një kontribut për të siguruar që ata të mbajnë pozitën që meritojnë.

VIZIONI!

Vizioni i Terrastone Kosova është që të bëhet një referencë globale kryesore për sektorin e Mermerit, Granitit dhe Gurit Natyror. TI për të realizuar këtë vizion, Terrastone Kosova synon t’u ofrojë klientëve produkte me cilësi të lartë që përputhen me nevojat e klientëve duke përdorur teknologjitë më të fundit të prodhimit.

POLITIKAT E KOMPANISË TONË!

Angazhimi i pakompromis ndaj cilësisë dhe krijimi i vlerës së klientit me integritet dhe sinqeritet maksimal ndaj të gjitha marrëdhënieve.

KUARRIKAT E GURIT

Guroret, nën zotërimin e Fabrikës Terrastone, mundësojnë furnizimin me lëndë të para mermeri, duke u konsideruar si pikat kryesore dhe kryesore që i mundësojnë kompanisë Terrastone të ketë një furnizim të vazhdueshëm të lëndëve të para dhe të plotësojë nevojat e furnizimit për të gjithë klientët.

Aktualisht, Terrastone Kosova, duke përfituar nga teknologjia automatike dhe guroret e saj, është në gjendje të përmbushë porositë e klientëve në përputhje me standardet dhe nevojat e përditshme të furnizimit.

STOQET E RRASAVE

Ne themeluam Magazinën tonë në të njëjtën kohë që themeluam kompaninë. Depoja jonë përmban vëllimin e aksioneve që plotëson nevojat e klientëve dhe ofron një furnizim në baza ditore sipas nevojës.

Kjo magazinë dhe stok mbushen çdo ditë nga fabrika, falë teknologjisë më të fundit të përdorur nga kompania, e cila me kapacitetin e saj prodhues na mundëson që të kemi një stok të qëndrueshëm me një larmi produktesh, gati për eksport.

Kompania ka një zonë Showroom, duke u shfaqur klientëve të saj për të parë cilësinë dhe modelin e mermerit dhe granitit në një perspektivë më të afërt, dhe gjithashtu të ndiejnë pjesën natyrore që ofrojnë produktet tona.

Në lidhje me aksionet dhe ekspozitën, ne ofrojmë një qasje serioze për bashkëpunëtorët tanë, duke mundësuar që të kemi një klientelë afatgjatë në fushën e bashkëpunimit brenda dhe jashtë vendit.